K001_C046_010192.0001265-1.jpg

Elätkö arvojesi mukaista elämää?

olen viimeisien vuosien aikana törmännyt useasti arvo keskusteluun ja valmennettavien kanssa ehkä myös huomannut, etteivät aina arvot ja oma tekeminen kohtaa arjessa.

 

Viikonloppuna alkoi Vierumäen Urheiluopistolla Valmentajan ammattitutkintoon tähtäävät opinnot. Ensimmäisenä viikonloppuna pohdimme mm. mitkä arvot ovat meille tärkeitä arjessa tai valmentamisessa. Mitä ne käytännössä ovat ja missä ne näkyvät. Itse olen viimeisien vuosien aikana törmännyt useasti arvo keskusteluun ja valmennettavien kanssa ehkä myös huomannut, etteivät aina arvot ja oma tekeminen kohtaa arjessa.

Arvoillahan tarkoitetaan tekojemme ja tavoitteidemme taustalla olevia periaatteita, joita pidämme tärkeinä ja jotka pätevät tilanteesta toiseen. Lisäksi ne ovat usein keskeinen osa minäkuvaamme.
 

Arvot ovat päivittäisessä arjessamme ikään kuin viittoja, jotka ohjaavat meitä oikeaan suuntaan elämässämme. Vaikka emme jatkuvasti päivittäin arjessamme mieti, että teemme valintojamme arvojen mukaan, niin ne ovat taustalla, miksi pidämme jotain konkreettista asiaa tai tekemistämme tärkeänä.

Sinun arvosi määräävät, mikä motivoi sinua, miten käytät aikaasi ja mihin keskityt. Ilman motivaatiota on miltei mahdotonta saada aikaan oikeanlaista toimintaa, joka vie sinua eteenpäin. Päivittäinen elämäsi ja saavuttamasi tulokset pohjautuvat sinun arvoihisi ja siihen, miten olet valikoinut käyttäväsi arjessa aikasi. Toimimalla omien arvojesi mukaisesti lisäät onnellisuuttasi, vahvistat itsekunnioitustasi ja arvostustasi, sekä saat huomattavasti enemmän tyydytystä omasta toiminnastasi. Jos taas toimit ulkoa annettujen arvojen pohjalta, omia arvojasi vastaan, koet syyllisyyttä ja itsekunnioituksesi heikkenee. Kun toimit vasten omia arvojasi voisi sanoa, että roikut milteipä löysässä hirressä jatkuvasti.

Oletko sinä koskaan pysähtynyt miettimään mitkä ovat sinun arvojasi ja miten ne heijastuvat päivittäisessä tekemisessäsi? Teetkö valintoja arvojesi perusteella?

Omien arvojen mukaan eläminen kannattaa. Arvojen pohtiminen on lähtökohta mielekkäälle muutokselle. Ensimmäinen askel kohti omien arvojen löytämistä on tunnistaa omat arvonsa. Istu siis itsesi kanssa alas ja selvitä todelliset arvosi. Mitä sinä haluat? Monet meistä vain suorittavat elämäänsä eivätkä edes tule ajatelleeksi, kenen arvoja heidän toimintansa palvelee. Älä arvosta jotakin sellaista, mitä joku muu ympärilläsi haluaa sinun arvostavan tai mitä tavoitteita, joku muu on sinulle asettanut.

Mikä minulle on tärkeää arjessa, urheilussa, työssä, parisuhteessa tai itseni kehittämisessä?

Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? Toiminko arjessani niin että arvoni toteutuvat? Arvot voivat muuttua paljonkin elämän kuluessa. Elämän erilaiset muutoskohdat ovat sellaisia, jotka voivat heilauttaa meidän omaa arvomaailmaa ja tällöin olisi hyvä pysähtyä uudelleen selventämään omia arvoja. Kun tiedät, mitä olet tavoittelemassa, kysy itseltäsi kunkin arvon kohdalla, mitä tämä arvo merkitsee sinulle, ja miksi se on sinulle tärkeä. Mitä sen noudattaminen antaa sinulle? Millaista elämäsi olisi ilman sitä?

Jotta voi toimia omien arvojensa mukaisesti, on asetettava konkreettisia, päivittäiseen tekemiseen liittyviä tavoitteita. Miten arvot toteutuvat elämässäsi tällä hetkellä? Merkityksellinen tavoite on hyvä, motivoiva ja tavoiteltavissa oleva. Sen tulee olla riittävän tarkasti määritelty ja sen tulee olla sellainen, että sen toteuttaminen on käytännössä mahdollista tai sen toteuttaminen on pitkällä aikatähtäimellä mahdollista.

Tarkista päivittäinen ajankäyttösi. Edistääkö päivittäinen tekemisesi ja valinnat arvojesi toteutumista?

Hyvätkään arvot eivät palvele hyvinvointiasi, jos laiminlyöt niitä etkä toimi niiden mukaisesti. Kuluuko suurin osa ajastasi johonkin arvojesi kannalta yhdentekevään tai jopa vastakkaiseen tekemiseen? Jos esimerkiksi arvotat oman terveytesi yhdeksi isoimmista asioista elämässäsi, mutta silti päivittäin kukut yömyöhään hereillä ja nukut liian vähän, tai valitset päivittäin lounasruuaksi rasvaisen lounasravintolan ruuan, sen sijaan että kantaisit kotoa mukaan eväät. Tiedostat että molemmat osatekijät parantaisivat terveyttäsi, mutta arvo ei vielä toteudu käytännön teoissasi. Arvojen ohjaama elämä edellyttää priorisointia arjessa. Koska meillä jokaisella on vain rajallisesti aikaa, energiaa sekä resursseja. Tämän vuoksi meidän tulisi valita viisaasti, mihin niitä käytämme, vievätkö nämä tekemämme valinnat meitä eteenpäin? Vaikka arki saattaakin olla raskasta, niin itselle tärkeisiin asioihin panostaminen ja niiden tekeminen tuo siihen mielekkyyden tunteen ja mielekäs elämä tekee meidät onnelliseksi.

Syy siihen miksi arvot ovat meille enemmän tavoitearvoja eivätkä heijastu päivittäiseen tekemiseen ja valintoihimme on monesti se, ettei arvojen mukainen elämä ole jatkuvasti helppoa ja mukavaa. Kun arvojen toteutumista tarkastellaan lyhyemmällä aikavälillä voi se näkyä arjessamme hetkittäin hyvinkin rankkana ja haastavana vaikka pidemmän päälle seuraukset olisivatkin myönteisiä. Monelle tuttu liikunnan harrastaminen on hyvä esimerkki, joka ei aina tunnu hyvältä, mutta pitkään toteutettuna sillä on paljon myönteisiä vaikutuksia terveyteemme.

Kaikilla meillä on omat arvomme, joihin panostaminen on itselle mielekästä ja pohjautuu omiin valintoihin. Urheilijat ovat hyvä esimerkki. He käyttävät päivittäin aikaansa harjoitteluun, riittävään palautumiseen, uneen ja terveelliseen ravitsemukseen. Se on heille tietoinen valinta, elämäntapa, ei uhraus. Arvot ja tavoitteet, jotka johtavat onnellisuuteen eivät elämässä tarkoita vain sitä, että maataan tekemättä yhtään mitään. Onnellisuus on sitä, että ihminen kehittää ja toteuttaa niitä lahjoja, joita hänellä synnynnäisesti on ja kehittää itseään siinä mikä on itselle tärkeää.

Mitä voit tehdä omien arvojesi eteen jo tänään?

-Tanja-